Strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie zgodnie z Polityką prywatności.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej

Oferty biur turystycznych First Minute często kuszą nas swoją atrakcyjnością. Ze względu na korzystną cenę kupujemy wycieczkę już kilka miesięcy wcześniej. Jeśli jednak przed wyjazdem dojdzie do zdarzenia uniemożliwiającego nam wyjazd, stracimy pieniądze? Niekoniecznie. Aby się uchronić, przed takim wyjazdem warto kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej. Czym właściwie ono jest, kiedy je nabyć i co możemy zyskać?

ubezpieczenie koszty rezygnacjifot: pixabay.com

    Ubezpiecz koszty rezygnacji z imprezy turystycznej

Co to jest ubezpieczenie od kosztów rezygnacji?

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji, to rozwiązanie które  zapewnia bezpieczeństwo finansowe w przypadku wyjazdów planowanych z wyprzedzeniem. Najprościej więc mówiąc, jest to ubezpieczenie dzięki któremu możesz być spokojny o swojej finanse jeśli nie dojdzie wyjazdu, który został już zaplanowany i opłacony. Ochroną można objąć zarówno wycieczkę zakupioną w biurze podróży, jak i noclegi i bilety podczas samodzielnie planowanej wyprawy. 

Zalety ubezpieczenia od kosztów rezygnacji

Podobno niczego nie mozna być pewnym. Szczególnie warto pamięteć o tym, planując wyjazd na który mamy zamiar przeznaczyć znaczną kwote pieniędzy. Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej zapewnia spokojną głowę na wypadek niespodziewanej zmiany planów. Inne powody, dla których warto uwzględnić w polisie takie rozszerzenie, to:

 1. Nieprzewidziane sytuacje zdrowotne: Ubezpieczenie od rezygnacji z imprezy turystycznej zazwyczaj obejmuje sytuacje losowe, takie jak nagła choroba czy wypadek, które mogą uniemożliwić udział w planowanej podróży. W takich przypadkach, ubezpieczenie może pokryć koszty anulowania rezerwacji.

 2. Nagłe sytuacje rodzinne: Często życie rodzinne zaskakuje nas nagłymi zdarzeniami, takimi jak śmierć bliskiego członka rodziny czy nagły poważny stan zdrowia. Ubezpieczenie od rezygnacji umożliwia uniknięcie strat finansowych związanych z odwołaniem podróży w przypadku tego rodzaju sytuacji.

 3. Problemy z pracą: Ubezpieczenie może chronić przed utratą pieniędzy w przypadku utraty pracy bądź konieczności niespodziewanego pozostania w pracy ze względu na nagłe obowiązki służbowe.

 4. Straty finansowe związane z rezygnacją: Anulowanie planowanej podróży często wiąże się z kosztami w postaci kar za rezygnację z noclegu, transportu czy innych zarezerwowanych usług. Ubezpieczenie od rezygnacji może pomóc w pokryciu tych strat finansowych.

 5. Zabezpieczenie finansowe przed awarią sprzętu czy środków transportu: W przypadku awarii samolotu, pociągu czy innego środka transportu, które mogą wpłynąć na niemożność realizacji podróży, ubezpieczenie od rezygnacji oferuje ochronę finansową.

 6. Pokrycie kosztów medycznych za granicą: Niektóre polisy ubezpieczeniowe obejmują również koszty medyczne za granicą, co może być istotne w przypadku nagłego zachorowania podczas podróży.

 7. Spokój ducha: Posiadanie ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy turystycznej daje klientowi spokój ducha, wiedząc, że w przypadku nieprzewidzianych sytuacji finansowych czy zdrowotnych, są zabezpieczeni.

    Ubezpiecz koszty rezygnacji z imprezy turystycznej już za kilka złotych

Co można ubezpieczyć w ramach ubezpieczenia od rezygnacji?

Warunki i zakres ochrony mogą się różnić w zależności od konkretnej polisy ubezpieczeniowej. Zawsze ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami i porównanie ofert różnych firm ubezpieczeniowych przed podjęciem decyzji o zakupie polisy, dlatego zanim zdecydujesz się na takie rozszerzenie, sprawdź co konkretnie możesz objąć ochroną.

 W ramach ochrony kosztów rezygnacji ubezpieczyciel zwróci wydatki poniesione na:

 • umowę zawartą z biurem podróży,
 • rezerwację noclegu,
 • zakup biletu lotniczego, autokarowego, promowego, kolejowego,
 • udział w szkoleniu, kursie lub konferencji,
 • wynajem auta,
 • zakup biletu na wydarzenie kulturalne, rozrywkowe lub sportowe,
 • wynajem lub czarter jachtu,
 • uczestnictwo w rejsie,
 • wyjazd pakietowy,
 • półkolonie.

Ubezpieczeniem mogą zostać objęte sytuacje nazwane w OWU.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji a impreza turystyczna

Mówiąc o ubezpieczeniu rezygnacji, warto wspomnieć czym właściwie jest impreza turystyczna. Każdy może inaczej rozumieć to pojęcie, powinniśmy więc zajrzeć do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Te określają ją jako przynajmniej dwie usługi turystyczne połączone w jednym programie, za które obowiązuje jedna cena. Musi ona trwać minimum 24 godziny lub przewidywać zmianę miejsca pobytu.

Towarzystwo może zapewnić wypłatę świadczenia w wysokości ceny imprezy turystycznej, biletu czy noclegów o ile nie przekracza ona maksymalnej sumy gwarancyjnej określonej w OWU. 

zakres ubezpieczenia kosztów odwołania

Kiedy kupić ubezpieczenie kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej?

W OWU jednego z produktów dotyczących kosztów odwołania możemy przeczytać, że ubezpieczenie należy zakupić najpóźniej do 7 dnia od zawarcia umowy z  biurem turystycznym. Jeżeli jednak powyższa nastąpi w terminie krótszym niż 30 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy turystycznej, polisę (w niektórych wariantach) musimy zakupić w ciągu 3 dni po zawarciu umowy uczestnictwa. Warto o tym pamiętać i zapoznać się z warunkami konkretnego towarzystwa, gdyż terminy te są ustalane przez ubezpieczycieli. Z reguły wynoszą od 3 do 7 dni od zawarcia umowy z organizatorem imprezy.

Kiedy ubezpieczenie od kosztów rezygnacji nie zadziała?

Wyłączenia ochrony to sytacje, w których nie będziesz mógł liczyć na wypłatę oszkodowania z tytułu rezygnacji z podróży. Najpopularnijesze wyłączenia, które znajdziesz w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia, to:

 • Epidemia 

towarzystwa ubezpieczeniowe nie obejmą ochroną zdarzeń związanych z epidemią w miejscu docelowym podróży, jedynie jeśli przed wyjazdem osoba ubezpieczona zachoruje na chorobę z powodu, której ogłoszono epidemię ubezpieczyciel pokryje koszty rezygnacji.

 • Klęski żywiołowe

ochrona nie obejmuje zdarzeń związanych z klęskami żywiołowymi, które powstały w miejscu docelowym podróży.

 • Ataki terrorystyczne

Kiedy mogę zreczygnować z podróży?

Podobnie jak wyłączenia, tak i powody, dla których możesz zrezygnować z podróży dokladnie zostały opisane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 

Każde towarzystwo ubezpieczeniowe ma własne regulacje w tym zakresie, ale często powtarzające się podoy, dla których mo zna zrezygnować z podróży, to:

 • nieszczęśliwy wypadek lub nagłe zachorowanie Ubezpieczonego, osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, nierokujące wyzdrowienia do czasu planowanego wyjazdu albo mające miejsce w czasie podróży,

 • komplikacje związane z ciążą Ubezpieczonego lub osoby bliskiej,

 • zgon Ubezpieczonego, również w następstwie choroby przewlekłej, psychicznej lub nowotworowej, nawet jeżeli odpowiedzialność Towarzystwa nie została rozszerzona o to zdarzenie,

 • zgon osoby bliskiej lub współuczestnika podróży, który miał miejsce w okresie maksymalnie 60 dni poprzedzających termin planowanego wyjazdu,

 • następujące poważne zdarzenie losowe zaistniałe w  miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu, wymagające obecności Ubezpieczonego w miejscu zamieszkania: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie, huragan, katastrofa budowlana, trzęsienie ziemi, zapadanie lub osuwanie się ziemi, powódź, deszcz nawalny, grad, lawina, bezpośrednie uderzenie pioruna,

 • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży (np. paszportu, dowodu osobistego, wizy wjazdowej),popełniona w terminie maksymalnie 30 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,

 • kradzież, zniszczenie, uszkodzenie w wyniku wypadku komunikacyjnego lub pożaru pojazdu należącego do Ubezpieczonego, w miejscu zamieszkania Ubezpieczonego, które wymagają czynności administracyjnych i prawnych po stronie Ubezpieczonego, o ile powyższe zdarzenia zaszły w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,

 • otrzymanie przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży wezwania do obowiązkowego stawienia się przed sądem przypadającego na czas planowanej podróży,

 • wyznaczenie przez szkołę lub uczelnię wyższą daty egzaminu poprawkowego Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży, przypadającego na okres trwania podróży, warunkującego kontynuację nauki,

 • bezwarunkowe wezwanie przez władze administracyjne Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju rezydencji, które zostało doręczone Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży w okresie ubezpieczenia i  dotyczy stawiennictwa Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży w czasie trwania podróży,

 • poniesienie szkody w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie pracy, w którym Ubezpieczony jest pracodawcą, wymagającej jego obecności w miejscu zamieszkania, w terminie maksymalnie 14 dni poprzedzających datę planowanego wyjazdu,

 • wyznaczenie przez pracodawcę daty rozpoczęcia pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, przypadającej w czasie podróży, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik podróży był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny i nie znał daty rozpoczęcia pracy,

 • utrata pracy przez Ubezpieczonego lub współuczestnika podróży, co oznacza wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub określony (ochronie ubezpieczeniowej nie podlegają przypadki wypowiedzenia umowy o pracę z winy pracownika),

 • wyznaczenie Ubezpieczonemu lub współuczestnikowi podróży terminu pobytu w sanatorium w ramach NFZ, w przypadku gdy Ubezpieczony oczekiwał na wyznaczenie takiego terminu i otrzymał powiadomienie o wyznaczeniu go w terminie pokrywającym się z czasem planowanej podróży.

Ile kosztuje ubezpieczenie narciarskie?

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Średnia ocena: 4.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Wróć Porównaj oferty!
Redakcja
Redakcja
Zespół specjalistów do spraw contentu, tworzący treści z zakresu ubezpieczeń turystycznych. Zapaleni podróżnicy, dociekliwi redaktorzy, znawcy największych tajemnic OWU. Gotowi do pomocy w wyborze najlepszego ubezpieczenia, a także celu podróży i środka transportu. Doskonale wiedzą, jak przygotować się do każdego wyjazdu i co zrobić, aby był on przyjemny i bezpieczny.
Ubezpieczenie narciarskie - Europa Ubezpieczenie narciarskie - Generali Ubezpieczenie narciarskie - Signal Iduna Ubezpieczenie narciarskie - Warta Ubezpieczenie narciarskie - Axa Partners Ubezpieczenie narciarskie - Uniqa